1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w trakcie korzystania z usługi sklepu internetowego funkcjonującego w domenie www.wydawnictwo-bbk.pl (zwana dalej: Sklepem) oraz profilach w mediach społecznościowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną..
 3. Administratorem danych osobowych jest Operator Systemu.
 1. Operatorem systemu jest: Mariusz Bartosiak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adwokat Mariusz Bartosiak Kancelaria Adwokacka, NIP 521 299 84 60, REGON 142222621 Aleja Solidarności 119/125 lokal 97, 00-897 Warszawa (zarejestrowany w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).
 2. Kontakt z Operatorem możliwy jest między innymi przez formularz kontaktowy na domenie www.wydawnictwo-bbk.pl oraz poprzez adresy e-mail: kontakt@wydawnictwo-bbk.pl, wydawnictwo.bbk@gmail.com.
 3. Kupującym jest osoba, która korzysta ze Sklepu, w tym dokonuje zakupu towarów opisanych w Sklepie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • Realizowania usług Sklepu.
  • Marketingowym (marketing bezpośredni własnych produktów i usług).
  • Dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  • Kontaktu z Kupującymi.
  • Realizowania obowiązków prawnych, w tym podatkowych.
 5. Przy realizacji usług Feedback gromadzone są następujące dane osobowe:
  • Imię i nazwisko;
  • Adres e-mail.
  • Hasło.
  • Firma.
  • Kraj/region.
  • Numer telefonu.
  • Treści wprowadzone do systemu przez Kupującego.
  • Działania podjęte przez Kupującego w ramach systemu.
  • Korespondencja: e-mail, formularz kontaktowy, inne programy komunikacyjne.
 6. Dane osobowe są dostępne dla pracowników i współpracowników Operatora oraz podmiotów współpracujących w celu realizacji usług Sklepu oraz w celach marketingowych.
 7. Dane osobowe będą udostępnianie w przypadku takiego obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy w zakresie potrzebnym do jej realizowania.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas dłuższy niż wskazany powyżej tylko w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń i wynikając z przepisów prawa  np. cele podatkowe i rachunkowe.
 10. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane ma prawo do:
  • wglądu do danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy – realizowania usług Sklepu.
 12. Dane osobowe są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.
 13. Domena www.wydawnictwo-bbk.pl używaja plików „cookies”.
 14. Pliki „cookies” są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 15. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 16. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 17. Pliki „cookies” identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki „cookies”, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
 18. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki „cookies”:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 19. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 20. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Polityki Prywatności poprzez informację zamieszczoną w domenie www.wydawnictwo-bbk.pl lub poprzez wiadomość email.
 21.  Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 r.